۵۲۴

فهمیده ام؛ خیلی وقت ها آدم تا وقتی خودش داخل محیط یا جو خاصی هست، متوجه بدی ها و معایب آن نمیشود، هرچه قدر هم بقیه بگویند. وقتی از آن فضا دور شد، تازه ممکن است درک کند و بفهمد.

/ 1 نظر / 56 بازدید
نجوا

حتی یه مثالش شنیدن موسیقی ئه. تا وقتی میشنوی، فکر میکنی خیلی هم اوکی ئه و بدون اون نمیتونی. اما یه مدت که دور شی، تازه میبینی بعضی ش چه قدر چرت بود، اون ظاهرا خوب ها هم میبینی کلی بار و انرژی منفی داشته و نبودش بهتر از بودش بوده