۵۲۵

فهمیده ام؛ توی بهار باید تن و جان را به باد بهار سپرد، بلکه تازه شوند چون درختان.

 

 

* رسول اکرم صل الله علیه و آله میفرمایند:
اغْتَنِمُوا بَرْدَ الرَّبِیعِ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ بِأَبْدَانِکُمْ مَا یَفْعَلُ بِأَشْجَارِکُمْ
سرمای بهار را غنیمت بشمارید که با بدن های شما همان کاری را می کند که با درختان میکند.

* گفت پیغمبر به اصحاب کُبار:/ تن مپوشانید از بادِ بهـار/ آنچه با برگِ درختان میکند/ با تن و جان شما، آن میکند

* دیدید بعضی ها تو بهار و باد بهار هم عین پاییز و زمستون کت و لباس میپوشن؟ رونوشت اصلی به همون ها :)

* اینم برا شروع سال، گفتم با کلام معصوم باشه، خوش تر. یا حق

/ 0 نظر / 55 بازدید