۵۲۹

فهمیده ام؛ دور شدن از آدم هایی که "معذرت خواهی از اشتباه"شان را بلد نیستند، برایم بهتر است.

 

* خوب گفته که: «باید با آدمها قرار بگذاری و اگر دیر رسیدند، ببینی کلمه ی «ببخشید» در زندگی شان معنایی دارد یا نه»

/ 0 نظر / 58 بازدید