۵۲۶

فهمیده ام؛ میشود با دیدن بهار تعبیرهای مختلفی کرد. یکی یاد مرگ و رستاخیز بیافتد، یکی یاد جوانی و عمر گذشته، یکی یادِ یار، یکی انتظار، یکی....

/ 0 نظر / 53 بازدید