# ارتباط

۳۳۴

فهمیده‌ام که تحمل تلخی قهر با یک آدم فهمیده، لذت‌بخش‌تر است تا شیرینی زورکی رفاقت با یک آدم احمق. خوراک وبلاگ
/ 0 نظر / 22 بازدید

۳۰۹

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات، مثل عشق قیمت دارد؛ تنفّر را هم نباید خرج هر کسی کرد. خوراک وبلاگ
/ 1 نظر / 21 بازدید

٢٢۴

فهمیده ام با کسی که اول جاده دوراهی را نشان آدم می دهد نباید همسفر شد.                                                                         خوراک وبلاگ        
/ 3 نظر / 21 بازدید