# بهاریه

بهاریه ۷

فهمیده ام؛              گرچه بهار فصل قشنگی ست،                                                    بی تو اما،                                                                 چیزی کم دارد... خوراک وبلاگ ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید

۳۴۳

فهمیده ام؛            فرقی نمیکند                        پاییز باشد یا بهار                                            وقتی تو نیستی                                                            هیـچ چیز رنگ خودش نیست...‏   ادامه مطلب
/ 5 نظر / 23 بازدید

بهاریه۵

فهمیده ام که اولین بهار با هم بودن خیلی بهاری تر از باقی بهارهاست!                                                                            خوراک وبلاگ
/ 2 نظر / 24 بازدید