۴۸۴

فهمیده ام وقتى اراده بر ترک گناه و جهاد با نفس و سیر کمال میکنى و مصمم تر، شیطان هم بیشتر جد و جهد میکند برای از راه به در کردن ت. دزد به خانه خالى نمیزند!

/ 3 نظر / 160 بازدید
ملکه

آی گفتی! تا تصمیم به ترک گناهی می گیری از در و دیوار موقعیت های اون گناه پیش میاد

sanam

kamo bish movafegham kamale sedgho mohebat bebin na naghse gonah ke har ke bi honar oftad nazar be eyb konad